Engineering

  • 3D-Konstruktion (Autodesk Inventor)
  • Elektroplanung / Konstruktion (E-Plan)
  • SPS Programmierung (Siemens S7)
  • Roboterprogrammierung (KUKA, ABB, Fanuc)